Tästä on kyse

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke käynnistettiin vuonna 2010. Sen taustalla ovat alan työehtosopimukset. Hankkeen lähestymistapa on laaja-alainen.  Käsittelemme työhyvinvointia hyvän johtamisen, työyhteisötaitojen, innostuksen ja osaamisen kehittämisen kautta. Kaiken keskiössä on yhteistyö.

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta. Hankkeessa luodaan toimintamalleja ja työkaluja, jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Tuloksia seurataan yritys- ja toimialatasolla.

Vuosina 2011-2012 toteutettiin noin kolmekymmentä yritysprojektia ja luotiin työhyvinvoinnin kehittämisen malli. Esimerkkejä yritysprojekteista löydät täältä.

Yritysten käyttöön on myös tuotettu Varhaisen välittämisen opas, jonka pohjalta yritykset voivat luoda oman varhaisen välittämisen toimintamallin.

Vuosina 2014-2016 hankkeen teemoina ovat työyhteisötaidot ja johtaminen. Yrityksille kehitteillä olevat työkalut käsittelevät työntekijöiden sisäistä motivaatiota, työhyvinvoinnin itsearviointia ja mittaamista.

Vuoden 2017 teemana oli yhteiskehittäminen. Asia oli esillä webinaareissa ja lisäksi toteutettiin kahden yrityksen pilottiprojekti yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. 

Syksyllä 2017 solmituissa työehtosopimuksissa päätettiin jatkaa toimintaa Hyvää huomista -ohjelmana.

 

Kemianteollisuuden työhyvinvointihanke on edennyt vaiheittain. Vuoden 2017 työehtosopimuksissa hanke muutettiin ohjelmaksi.

Syksyllä 2015 Hyvää huomista  -hanke sai kansainvälisen tunnustuksen, kun työmme Suomen kemianteollisuuden hyvinvoinnin hyväksi palkittiin kansainvälisessä Responsible Care Awards 2015 -kilpailussa . Hankkeen yhteistyökumppanit saivat hyvien tulosten lisäksi erityistä kiitosta alan työmarkkinajärjestöjen saumattomasta yhteistyöstä.

PDF-tiedostoHyvaa_huomista_esittelypaketti_2016_f_sem.pdf (1.2 MB)
Hyvää huomista - Hyvää huomenta -hankkeen esittelymateriaali