Teemat

Kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä. Kemianteollisuudessa yksi menestystekijöistä on työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen työpaikoilla. 


Hyvää huomista -ohjelmassa työmarkkinaosapuolet ja yritykset etsivät yhdessä uusia ideoita, näkökulmia, konkreettisia keinoja ja työvälineitä. Keskeisiä teemoja ovat hyvä johtajuus, innostus työhön, osaamisen kehittäminen ja toimiva työyhteisö. 


Yhteistyöllä halutaan niin ikään pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja tuoda lisää iloa työhön. Kun sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät ja asiakastyytyväisyys kasvaa, työhyvinvointi lisää myös tuottavuutta. 


Yhteistyö on jatkumoa jo aikaisemmin kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöjen aloittamalle Responsible Care -ohjelmalle, joka tukee alan ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyötä. Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt ovat myös yhdessä kehittäneet paikallisen sopimisen valmiuksia.