Hyvä johtaminen

Hyvä johtaminen on jatkuvaa koko organisaation kattavaa työtä, ja sen peruskivenä ovat yrityksen arvot, politiikka ja toimintaperiaatteet.


Työhyvinvoinnin johtaminen toimii samoilla periaatteilla kuin yrityksen muidenkin toimintojen kehittäminen ja ohjaus.

Työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen perustuvat tavoitteiden asettamiseen, mittarien määrittelyyn, toimintasuunnitteluun, kehityksen seurantaan sekä tietenkin reagointiin toiminnan muutoksiin. Tuloksena toiminta tehostuu ja hyvinvointi lisääntyy.

Hyvän johtamisen tärkeitä elementtejä ovat johdon ja henkilöstön vuoropuhelu sekä tiedotus. Luotettavalla tiedonkululla arvioidaan myös työyhteisön toimivuutta mittareiden avulla.

”Tuottavuuden kehitys edellyttää hyvää uudenlaista johtajuutta. Tulokset ratkaisevat, jolloin johtajan on osattava valtuuttaa ja antaa vastuuta. Työntekijän on puolestaan osattava olla luottamuksen arvoinen ja ottaa vastuuta.” 
HSE-spesialisti Tarja Mustonen, Borealis Polymers Oy​​​​​​​

Aiheesta lisää

Johtamisen kehittämisverkosto. Työterveyslaitos
http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/Sivut/default.aspx
Verkoston erityisinä tavoitteina on luoda laatukriteerit hyvälle johtamiselle sekä edistää eri-ikäisten johtamisen periaatteiden toteutumista.

Sykettä työhön. Työturvallisuuskeskus
http://sykettatyohon.fi/fi
Palvelu tukee työhyvinvoinnin johtamista, kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä.

Työelämän laatu. Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.tem.fi
Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön menestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen? Työelämän laadun kehittäminen parantaa organisaation tuottavuutta, työllisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia.