Innostus työhön

”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” (lähde: osha.europa.eu)

Työhyvinvoinnin edistämisen päämääräksi ei riitä pelkkä työssä selviytyminen tai jaksaminen. Tavoitteeksi voidaan asettaa myös työn mielekkyys, palkitsevuus, terveellisyys ja tuottavuus. Tästä syntyy ns. työn imu, jolla tuetaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa. 

Työ ei voi olla aina hauskaa. Joskus työ aiheuttaa stressiä ja kuormittumista. Tärkeintä on, että tunne työstä on pääsääntöisesti myönteinen. On saatava onnistumisen tunteita ja hyvää palautetta.

Innostusta ei kehitetä pelkästään kopioimalla hyviä käytäntöjä, vaan kokeilemalla ja kuuntelemalla. Työtä voidaan monipuolistaa, jolloin uudet haasteet luovat innostusta. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sitouttaa, kannustaa ja sitouttaa työntekijää organisaation toimintaan.

”Työn mielekkääksi kokeminen on ratkaisevaa. Tämä on sekä työntekijän että työnantajan vastuulla. Työllä pitää olla tarkoitus ja merkitys. Tärkeää on myös työnimu, jota jokainen voi olla tarttumassa.” 
Henkilöstö- ja IT-päällikkö Katja Auvinen, PCAS Finland Oy

Aiheesta lisää

Työn imu-verkkosivusto.  Työterveyslaitos.
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyon_imu/Sivut/default.aspx
Mitä on työn imu? Mikä sitä synnyttää ja miksi se on tärkeää? Mitä työpaikoilla voidaan tehdä?