Osaamisen kehittäminen

Osaaminen ja kokemus ovat laadukkaan suorituksen edellytyksiä.

Viime vuosina ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen merkitys on muuttunut passiivisesta aktiiviseksi. Nopeat muutokset asiakkaiden tarpeissa, teknologioissa ja markkinakilpailussa heijastuvat myös henkilöstön osaamistarpeisiin.

Yritysten on arvioitava sekä kehitettävä henkilöstönsä osaamista. Mikäli näin ei toimita, muutokset voivat johtaa pahimmillaan johtaa henkilöstön ylikuormittumiseen, työkyvyn menettämiseen ja sairauspoissaoloihin. Hyvä ammattitaito ja osaaminen ovat täten työhyvinvointia tukevia tekijöitä.

”Teemme tulevaisuudessa töitä yhä enemmän eri tavoin kuin tänä päivänä. Yksilölliset joustot, etätyöt ja pätkätyöt edellyttävät yksilöllistä johtamista. Ihmiset haluavat tulevaisuudessa tuunata työnkuvaansa itselleen sopivaksi.”
HSE-spesialisti Tarja Mustonen, Borealis Polymers Oy

Aiheesta lisää

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille.

Tässä oppaassa kuvataan lyhyesti yrityksiin tulevien harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden taustaa ja tavoitteita. Opasta voi käyttää myös nykyiseen koulutusjärjestelmään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustumiseen.