Toimiva työyhteisö

Toimiva työyhteisö edellyttää hyvää johtamista, mutta myös tietoista panostusta työyhteisön toiminnan eri osa-alueisiin.

Esimerkiksi työaikajärjestelyjä tai henkilöresurssien käyttöä voidaan tarkastella yrityksen kilpailukyvyn kannalta, mutta tällöin saatetaan päätyä työhyvinvoinnin kannalta kielteisiin ratkaisuihin. Tuottavuutta kasvatetaan hyvällä yhteistyöllä.  

Henkilöstön valmius muutoksiin kasvaa, kun työntekijöillä on tunne osallisuudesta yhteisiin asioihin. Yrityksen kyky huomioida henkilöstön kokonaisvaltaiset tarpeet sekä yksilöiden eri elämäntilanteet lisäävät muutosvalmiutta ja joustavuutta.

Toimivassa työyhteisössä jokainen yksilö ymmärtää roolinsa ja velvollisuutensa, eivätkä ongelmat pääse kasaantumaan. Kaikista tilanteista otetaan opiksi ja niiden avulla kehitytään. Toimivassa työyhteisössä vallitsee hyvä luottamus.

"Ala vaatii niin johtamis- kuin työyhteisökoulutuksia esimiehistä rivimiehiin. Esimies- ja alaistaitoja olisi syytä opettaa jo kouluissa."
Työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies Jani Räsänen, Medisize Oy​​​​​​​

Aiheesta lisää

Työhyvinvoinnin portaat työkirja. Työturvallisuuskeskus.
Työkirja on tarkoitettu oman henkilökohtaisen ja työyhteisön työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen kehittämiseen.