Hyvät ratkaisut yrityksissä

Kemianteollisuuden Hyvää huomista -hankkeessa tartuttiin työhyvinvoinnin kehittämiseen yrityksissä toteutettavissa projekteissa. Työpaikkojen kehityskohteisiin löytyi uusia ratkaisuja ja tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä kasvoi.

Ohessa esittelemme viisi hyvää ratkaisua työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Case Orion

Case PCAS Finland

Case Phillips Medisize

Case Borealis

Case Amerplast (ent. Suominen Joustopakkaukset)