Case Amerplast

Ei projekteja, vaan prosesseja


Suomen Joustopakkaukset Oy:ssä työhyvinvointityö on jatkuva prosessi. On löydettävä oikea suunta ja mentävä eteenpäin jokaisena päivänä.

”Yritysprojektin kautta olemme lisänneet, tarkentaneet ja päivittäneet sekä työkykyyn että turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Päällimmäiseksi asiaksi nousi kuitenkin turvallisuus teemalla: jokainen tapaturma on turha”, työntekijöiden pääluottamusmiehenä toimiva, linjapainaja Janne Kuusimäki kertoo.

Toki ennen Hyvää huomenta – hyvää huomista -hankettakin yrityksessä on kehitetty työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Esimerkiksi varhaisen puuttumisen malli on ollut käytössä jo pitkään.


Nopeasti ja avoimesti

Koko 2000-luku on ollut yrityksessä raskasta aikaa, mistä kertoo esimerkiksi se, että noin puolet työntekijöistä on joutunut lähtemään. Pahimmillaan vuodessa on käyty kolmet yt-neuvottelut

”Yt-neuvottelujen ja lomautusten ollessa käynnissä olemme pyrkineet toimimaan mahdollisimman avoimesti ja reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Työntekijöiden pitäminen ns. löyhässä hirressä syö ennen kaikkea työhyvinvointia.”

”Pyrimme nopeaan tiedottamiseen kaikissa tilanteissa ja kertomaan, missä mennään ja miltä näyttää. Perustelut kerrotaan rehellisesti ja avoimesti. Tämä on parantanut työilmapiiriä.”


Pienin askelin eteenpäin

Kuusimäki korostaa, ettei työhyvinvoinnin kehittämisessä ole kyse yksittäisestä projektista vaan prosessista. ”Tätä työtä tehdään jatkuvasti.”

”Tulevaisuudessa on panostettava entistä enemmän yksilöllisyyteen, vastuun jakamiseen, luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Työtä pitäisi pystyä muokkaamaan jokaisen tarpeiden mukaan omien tehtävien näkökulmasta mielekkäämpään suuntaan.”

”Muutokset tulee kääntää mahdollisuuksiksi. Vuoteen 2020 katsomme siten, että ellei jättiharppaus onnistu, niin ainakin etenemme kohti parempaa huomista pienin askelin.”