Case Borealis

Ei työhyvinvointia ilman työpaikkoja

Borealis Polymers Oy rakentaa parempaa huomista hyvällä johtamisella, yhteistyöllä, osaamisella ja työn imulla. Tukeva jalansija on myös varhaisella puuttumisella.

”Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen varhaisessa vaiheessa on esimiestyön vaikeimpia asioita. Välitä – Ota Puheeksi -projektissa järjestimme koulutusta, jotta ajallaan tapahtuvasta välittämisestä tulisi luonnollinen tapa toimia”, HSE-spesialisti Tarja Mustonen sanoo.

”Tämä vaatii ison harppauksen, sillä insinöörivetoisessa prosessiteollisuudessa on perinteisesti totuttu johtamaan kaikkea muuta kuin puhtaasti työhyvinvointiin liittyviä asioita”, ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä pitkään toiminut Mustonen näkee.


Kohti hyviä työpaikkoja

Kaiken työhyvinvoinnin edellytys on se, että kemianteollisuus pärjää ja sillä on tulevaisuutta. ”Emme tarvitse työhyvinvointia ilman työpaikkoja. Työhyvinvoinnin sijaan voisimmekin puhua hyvistä työpaikoista.”

”Teemme tulevaisuudessa töitä yhä enemmän eri tavoin kuin tänä päivänä. Yksilölliset joustot, etätyöt ja pätkätyöt edellyttävät yksilöllistä johtamista. Ihmiset haluavat tuunata työnkuvaansa itselleen sopivaksi.”

”Tuottavuuden kehitys edellyttää hyvää johtajuutta. Johtajan on osattava valtuuttaa ja antaa vastuuta. Työntekijän on osattava olla luottamuksen arvoinen ja ottaa vastuunsa.”


Työhyvinvointi strategiaan

Mustosen mukaan kemianteollisuuden on huolehdittava siitä, että ala on vetovoimainen työnantaja. Osaavien ja motivoituneiden ihmisen käsissä myös työhyvinvointi kehittyy.

”Ilman johdon sitoutumista kehittäminen ei kuitenkaan onnistu. Siksi työhyvinvoinnin tulee olla osa jokaisen yrityksen strategiaa.”

”Hyvä johtaminen ja työn hallitsemisen tunne tukevat työyhteisöä, jossa jaksetaan ja tunnemme työnimua. Työhyvinvointia ei voi ostaa eikä pakottaa vaan siihen on panostettava.”