Case Orion

Työhyvinvointia kannattaa mitata

Orion Oyj:ssä on panostettu työhyvinvointityön vaikuttavuuden mittaamiseen. Kaiken perustana on yrityksen oman työhyvinvoinnin määritelmän löytäminen.

Hyvää huomista -vuoden aikana Orion käynnisti Työhyvinvointityön vaikuttavuuden mittarit -hankkeen. Aluksi määriteltiin työhyvinvointi käsitteenä.

”Vaikka työhyvinvointityötä on tehty pitkään, meillä ei ole ollut varsinaista määritelmää työhyvinvoinnille. Ymmärsimme, että työhyvinvointia on vaikea mitata, jos emme tiedä, mitä mitataan”, yhtiön vastaava työterveyslääkäri Leena Katila-Keso sanoo.


Mittareista on moneksi

Katila-Keso pitää yritysprojektin parhaana antina sitä, että määritelmä tehtiin, jalkautettiin ja otettiin käyttöön. Lisäksi on kehitetty mittareita, joilla työhyvinvointityön vaikuttavuutta ja työyhteisön tilaa voidaan seurata.

”Henkilöstötutkimuksen tiettyjen kysymysten vastauksista muodostimme työhyvinvointi-indeksin, joka on jo käytössä. Henkilöstön hyvinvoinnin tilaa kartoittavan kyselyn kehittämistyö jatkuu edelleen. Mittareita myös testataan ja niiden toimivuutta arvioidaan.”

”Olemme pohtineet paljon, voiko ja pitääkö työhyvinvointia mitata. Nyt uskomme, että mittaaminen kannattaa. Taloudelliset mittarit ovat vielä alkuvaiheessa, mutta nekin nähdään tärkeäksi kehittämisalueeksi”, Katila-Keso toteaa.


Kohti parempaa arkea

Orionin Hyvää huomista -projekti synnytti Katila-Keson mukaan hyvää ja laaja-alaista keskustelua työhyvinvointiteeman ympärille.

Työhyvinvoinnin kehittämistyö jatkuu monin tavoin mm. kehittämällä työyhteisötaitoja sekä syventämällä työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen liittyvää toimintaa. Yrityksessä pyritään löytämään pysyviä keinoja parempaan arkeen ja omaan tapaan tehdä sitä.

”Haluamme luoda sellaisen ilmapiirin, jossa uskalletaan ottaa puheeksi ikäviäkin asioita. Orion on iso talo, joten kaipaamme aitoa yhteistyötä, yhtenäistä tapaa toimia, yhteisiä pelisääntöjä ja uudenlaista elävää ajattelutapaa.”