Case PCAS Finland

Työhyvinvointi tehdään yhdessä

PCAS Finland Oy:ssä hyvää työpaikkaa rakennetaan yhteistyössä, sillä vastuu työhyvinvoinnista on jokaisella. Kyse on jostain syvemmästä kuin pullakahveista ja uimalipuista.

Farmaseuttisesti aktiivisten aineiden kehitykseen ja valmistukseen erikoistunut PCAS Finland lähti mielenkiinnosta mukaan Hyvää huomista -hankkeeseen. Omaksi projektiksi kasvoi ”Perehdyttäminen paremmaksi”.

”Vaikka meillä on perehdytetty paljon ja dokumentoidusti, aina se ei ole toiminut. Vuoden aikana arvioimme perehdyttämisen malliamme uudestaan, määrittelimme sitä paremmin ja kirjasimme ylös perehdytyspolut”, henkilöstö- ja it-päällikkö Katja Auvinen sanoo.


Nyt toisin ja paremmin

Yrityksessä panostettiin työhyvinvointikoulutukseen sekä työnopastusperehdytykseen. Parasta oli Auvisen mukaan keskustelun käyminen talon sisällä ja asian merkityksen esillä pitäminen.

”Projektin ansiosta asia ei jäänyt muiden kiireiden jalkoihin vaan pysyi mielissä. Saimme kiinni siitä, mitä ja miten pitäisi tehdä toisin ja paremmin. Haimme vastauksia osastoittain sekä etsimme ongelmakohtia. Suureksi haasteeksi osoittautui mm. ajan puute.”

”Projektin jälkeinen vuosi on ollut lomautusten takia raskas, mikä on haastanut myös työhyvinvoinnin. Olemme kehittäneet koko talossa työyhteisötaitoja, mikä on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Myös esimiesten tukeen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.”


Pikavoitoista työnimuun

Auvinen muistuttaa, että työhyvinvointi kehittyy viiveellä. Pikavoittoja ei ole luvassa, vaan vähitellen näkyviä pitkäjänteisen työn tuloksia.

”Monissa alan yrityksissä pohditaan, miten työhyvinvointia ylläpidetään taloudellisesti hankalina aikoina ja yt-neuvottelujen keskellä. Selviäminen vaatii yhteiskunnan toimenpiteitä, mutta myös hyvää esimiestyötä, avointa vuorovaikutusta ja oikeaa asennetta.”

”Työn mielekkääksi kokeminen on ratkaisevaa. Tämä on sekä työntekijän että työnantajan vastuulla. Tärkeää on myös työnimu, jota jokainen voi olla tartuttamassa.”