Yritysprojektien tuloksia

Yritysprojekteissa tartuttiin työpaikan omiin kehitystarpeisiin ja lähdettiin kehittämään työtä, työmenetelmiä, työskentelyolosuhteita, ohjausjärjestelmiä,  vuorovaikutusta ja johtajuutta. Uusia ideoita ja työkaluja saatiin muiden yritysprojektien hyvistä kokemuksista ja  vuorovaikutuksessa eri projektiryhmien kanssa.

Toivomme, että yhteenveto hankkeestamme innostaa teitä kehittämään yhdessä työhyvinvointia työpaikalla. Meillä  työmarkkinajärjestöjen yhteisessä työryhmässä on ollut ilo oppia uutta, ja koemme  etenkin keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantuneen.