Korvaavan työn opas

Korvaavalla työllä tarkoitetaan työtä, jota työntekijä tekee ollessaan tapaturman tai sairauden vuoksi työkyvytön työsopimuksensa mukaisiin tai vakiintuneisiin työtehtäviinsä. Korvaavaa työtä tehdessään työntekijä työskentelee väliaikaisesti erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saa koulutusta. Korvaava työtä käytetään yleisimmin tilanteessa, jossa työntekijä on ollut pitkään sairauslomalla ja hänen työhön paluutaan pyritään helpottamaan. Korvaava työ on myös osa varhaisen välittämisen keinovalikoimaa. 

Oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä kemianteollisuuden yrityksille korvaavan työn käytäntöjä mietittäessä.