Ohje työhyvinvoinnin johtamiseen

Työturvallisuuskeskus on tuottanut julkaisun Työhyvinvoinnin johtaminen – ohjeita yrityksen sekä työpaikan johdolle. Sen tarkoituksena on auttaa johtoa ja kaikkia päätöksentekijöitä ymmärtämään ja käsittelemään paremmin työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Työhyvinvoinnin johtaminen -ohje on ladattavissa maksuttomana pdf-julkaisuna. Sen on toimittanut Kari Mäkelä.

Työturvallisuuskeskus on aiemmin julkaissut Työhyvinvoinnin itsearviointityökalun työpaikoille. Se on käytettävissä verkkotyökaluna ja tulostettavana versiona Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla. Itsearviointityökalu on tarkoitettu yrityksille ja työpaikoille apuvälineeksi työhyvinvoinnin kehittämistä varten.

Työhyvinvoinnin johtaminen -ohje ja Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla työpaikalla voidaan arvioida työhyvinvoinnin kehittämistarpeita sekä auttaa johtoa päätöksentekoprosessissa. Nämä työkalut kohdistuvat erityisesti yrityksen tai työpaikan työhyvinvointia edistäviin toimintatapoihin, järjestelmiin ja ohjelmiin. Jokaisen organisaation omaan harkintaan ja päätettäväksi jää, millaisia käytännön toimenpiteillä kehittämistyötä toteutetaan.

Ohjeessa työhyvinvointi tarkoittaa työturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Jokainen organisaatio voi halutessaan tarkastella työhyvinvointia laajemminkin.