Paremman työn opas

Paremman työn oppaan on julkaissut Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta. Oppaan on kirjoittanut Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Karoliina Jarenko, joka toimi hankkeessa kouluttajana ja konsulttina.

– Aktiivinen työtyytyväisyys syntyy siitä, että työ on mielekästä ja työ on itsessään tyytyväisyyden lähde. Nimenomaan aktiivinen työtyytyväisyys on yhteydessä työntekijän kehittämis- ja kehittymishalukkuuteen, oppimiseen sekä myös hyvinvointiin ja onnellisuuteen, Jarenko sanoo.

Paremman työn oppaassa toimintatapaehdotuksista esitetään aina kolme tasoa: mitä yksilö voi tehdä itse, mitä työyhteisö voi tehdä yhdessä ja mitä ylin johto voi tehdä koko organisaation tasolla.

Opas sopii niin työntekijöille, työyhteisöille kuin esimiehillekin. Oppaan avulla lukija voi löytää oman organisaation kehittämiseen työn mielekkyyttä lisäävät elementit. Työn mielekkyyden kokemiseen vaikuttaa keskeisesti neljä elementtiä. Nämä ovat autonomian kokemus, mahdollisuus oppia uusia asioita työssä, yhteisöllisyyden kokeminen sekä oman työn kokeminen merkityksellisenä. Julkaisu esittelee käytännön vinkkejä näiden elementtien vahvistamiseen työssä.

Mukana olleet yritykset ovat Borealis Polymers Oy, Exel Composites Oyj, JM Huber Finland Oy, Oy Innogas Ab, Pipelife Finland Oy ja Premix Oy. Hankkeeseen saatiin osarahoitus Työsuojelurahastosta.

Paremman työn opas on osa Työturvallisuuskeskuksen yhteistyöhanketta kemianteollisuuden Hyvää huomista -ohjelman kanssa. Hyvää huomista on kemian alan työhyvinvointiohjelma, jota toteuttavat yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Paremman työn opas on saatavilla Työturvallisuuskeskuksen verkkokaupasta (PDF ladattavissa maksutta, printtijulkaisu tilattavissa)

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Paremman työn opas englanniksi

Englanninkielinen versio A Guide for Better Work on Euroopan kemianteollisuuden työnantajajärjestö ECEG:n julkaisema. Se on saatavilla maksuttomana pdf-versiona.

Aloite Paremman työn oppaan kääntämiselle tuli Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöiltä.

– Paremman työn opas esiteltiin Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöjen sosiaalidialogikokouksessa keväällä 2018. Oppaan tuore lähestymistapa henkilöstön sisäisen motivaation kehittämiseen herätti uteliaisuutta ja mielenkiintoa eurooppalaisten järjestöjen keskuudessa, kertoo johtava asiantuntija Riitta Juvonen Kemianteollisuus ry:stä.

Sosiaalidialogissa mukana ovat Euroopan maiden kemianteollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöt.  Sosiaalidialogin eurooppalaiset osapuolet ovat työnantajia edustava European Chemical Employers Group (ECEG) sekä palkansaajia edustava IndustriAll European Trade Union. Suomi on aktiivisesti mukana yhteistyössä.