Teesit parempaan työelämään

Paremman työelämän teesit on tarkoitettu käsiteltäväksi osasto tai tiimikokouksissa porukalla. Teeseihin voitte verrata oman ryhmänne toimintaa. Kuinka meillä menee?

  1. Arvostamalla toisiamme olemme kannustavia, rehellisiä, ja avoimia toisillemme.
  2. Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme, suhtaudumme positiivisesti työhömme ja rohkeasti sen uudistamiseen.
  3. Sekä vilpitöntä ja avointa yhteistyötä tekemällä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi että itsensä motivoiminen kokonaisvaltaisesti parempaan hyvinvointiin.
  4. Kaikki yhdessä kohti parempaa työelämää.
  5. Puhumalla työyhteisötaidot kunniaan.
  6. Työhyvinvointi on osa yrityksen strategista johtamista ja jokainen yrityksen työntekijä on omalta osaltaan siitä vastuussa.
  7. Työelämä muuttuu ja me muutumme sen mukana¨, kun meidät osallistetaan muutokseen motivoituen, erilaisuutta hyväksyen otaten vastuun omasta jaksamisestamme.
  8. Yhteisöllisyys ja avoimuus, yhteisen tavoitteen tiedostaminen, hierarkiasta luopuminen ja kaikkien tasa-arvoinen osallistaminen.
  9. Yhdessä suunnitelemalla, tekemällä ja seuraamalla kehittymistä pääsemme kohti maailman parasta työhyvinvointia.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.