Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu

Hyvää huomista -hankkeen aloitteesta Työturvallisuuskeskuksen Kemian työalatoimikunta on tehnyt yrityksen työhyvinvointitoiminnan itsearviointityökalun.  Työkalu perustuu Iso-Britannian Kemianteollisuuden yhdistyksen (Chemical Industries Association) vastaavaan teokseen.

Itsearviointityökalu auttaa kehittä­mään kestävällä tavalla hyvinvoivan työpaikan. Arviointityökalu ei mittaa työhyvinvoinnin tai työsuojelun tasoa, vaan yrityksen toimintatapaa ja sen tasoa.

Se on käytännössä joukko kysymyksiä eri teemojen mukaan. Kunkin kysymyksen osalta saadut tulokset liitetään toiminnan tasoa havainnollistavaan tuloskorttiin. Työkalua voidaan hyödyntää työpaikoilla yrityksen johdon apuna kuin työsuojelun yhteistoiminnassakin.

Työka­lua voi käyttää itsenäisenä mittarina tai yritys voi kehittää sen avulla työterveysohjelmaansa. Se sopii käytettäväksi yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla ja aloilla organisaation koosta riippumatta.

Työkalun saa käyttöön rekisteröitymällä Työturvallisuuskeskuksen verkkokoulutusportaaliin.