Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus

Yrityksen toiminnassa monilla asioilla on yhteys työhyvinvointiin. Aina ei ole kuitenkaan helppo tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä eikä viestiä näistä asioista henkilöstölle. 

Yrityksen arjessa työhyvinvoinnin osatekijöiksi mielletään helposti vain erilaiset työkyvyn parantamiseen tähtäävät asiat, kuten liikuntasetelit, TYKY-päivät ja terveyskampanjat. Työhyvinvoinnin kannalta olennaisia ovat kuitenkin ennen kaikkea itse työhön liittyvät asiat, kuten johtaminen, työyhteisön toiminta ja vuorovaikutus sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

On tärkeää myös huomata, että työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat toisaalta yrityksen omaehtoista työn, työtapojen ja -olosuhteiden kehittämistoimintaa, ja toisaalta lainsäädäntöön tai sopimuksiin perustuvia toimenpiteitä. Erilaiset yhteistyöverkostot ovat myös tärkeä tuki kehittämisessä.

Oheisen infografiikan avulla yrityksessä voidaan nostaa esiin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa toiminnan kehittämisessä ja toimenpiteiden kohdistamisessa tarkoituksenmukaisesti.

Infografiikka

 Infografiikan avulla yrityksessä voidaan nostaa esiin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa toiminnan kehittämisessä ja toimenpiteiden kohdistamisessa tarkoituksenmukaisesti.

Kunkin teeman alta löytyy lyhyt kuvaus  sekä ehdotus sisällön hyödyntämiseksi työpaikalla.

Infografiikka toimii myös yleisenä työhyvinvointiviestinnän välineenä.

Saatavilla on verkkototeutuksen lisäksi printtijuliste, jonka voi laittaa esille muistuttamaan työhyvinvoinnin kokonaisuudesta. Julisteen voi tilata Hyvää huomista -ohjelmaa toteuttavista liitoista, ks. yhteystiedot

Esimerkkejä Infografiikan hyödyntämisestä

  • Viestintä henkilöstölle työhyvinvoinnin kokonaisuudesta
  • Työhyvinvointikyselyn jälkeisten kehittämistoimenpiteiden valinta
  • Teemaviikkojen tai –tapahtumien aiheiden valinta
  • Käyttö kehityskeskustelun pohjana

Työhyvinvoinnin kokonaisuus -infografiikka avautuu alla olevasta ruudusta.