Infografiikka

Olemme koonneet näille sivulle infografiikan, jonka avulla yrityksessä voidaan nostaa esiin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa toiminnan kehittämisessä ja toimenpiteiden kohdistamisessa tarkoituksenmukaisesti.

Kunkin teeman alta löytyy lyhyt kuvaus  sekä ehdotus sisällön hyödyntämiseksi työpaikalla.

Infografiikka toimii myös yleisenä työhyvinvointiviestinnän välineenä.

Saatavilla on verkkototeutuksen lisäksi printtijuliste, jonka voi laittaa esille muistuttamaan työhyvinvoinnin kokonaisuudesta. Julisteen voi tilata Hyvää huomista -ohjelmaa toteuttavista liitoista, ks. yhteystiedot


Esimerkkejä Infografiikan hyödyntämisestä

  • Viestintä henkilöstölle työhyvinvoinnin kokonaisuudesta
  • Työhyvinvointikyselyn jälkeisten kehittämistoimenpiteiden valinta
  • Teemaviikkojen tai –tapahtumien aiheiden valinta
  • Käyttö kehityskeskustelun pohjana

Työhyvinvoinnin kokonaisuus -infografiikka avautuu alla olevasta ruudusta.