Varhaisen välittämisen opas

Varhaisella välittämisellä tarkoitetaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä työkyvyn menettämisen ehkäisyssä.

Yhdessä etsitään muun muassa vastauksia kysymyksiin: Minkälaisia varhaisen välittämisen malleja on käytössä? Miten aloittaa varhaisen välittämisen mallin suunnittelu ja toteutus? Miten olemassa olevaa mallia voisi kehittää?

Haluamme tarjota yrityksille hyviä eväitä paremman huomisen varmistamiseksi, koska tiedämme, että hyvä varhaisen välittämisen toimintamalli on tärkeä työhyvinvointia edistävä asia.

Varhaisen välittämisen opas

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat julkaisseet yhteistyönä kaikkien Kemianteollisuus ry:n toimialojen yritysten käyttöön oppaan varhaisesta välittämisestä. Opas on julkaistu 6.2.2014. Opas on käytännönläheinen ja lukijaystävällinen työkalu kemianteollisuuden työpaikkojen jokapäiväiseen käyttöön. Voit ladata oppaan sähköisen version käyttöösi sivun alalaidasta.

Varhaisen välittämisen opas englanniksi - The Early support model

Varhaisen välittämisen mallista on tehty lyhennelmä nyt myös englanniksi.